Friidrottens Stora

Medlemsavgift är 150 kr / år och man erhåller då medlemstidningen elektroniskt samt kan deltaga i föreningens träffar. Om man önskar papperstidning är medlemsavgiften 250 kr / år.
Beloppet inbetalas på PG 25 04 78-5 och meddela även e-mail samt namn eller medlemsnummer.

Stödjande Medlemmar

Friidrottsintresserade privatpersoner och företag är välkomna att stödja Friidrottens Stora Grabbar & Tjejer. Du eller ditt företag kan hjälpa vår förening att stödja unga lovande friidrottaregenom våra Fadderstipendier. De har delats ut varje år sedan 1968 till minst ett kvinnligt och ett manligt friidrottslöfte, förhoppningsvis blivande medlemmar i Friidrottens Stora Grabbar & Tjejer, som är en förening bildad 1928 och består av friidrottare som erövrat Svenska Friidrottsförbundets Hederstecken.

I egenskap av stödjande medlem får du vår tidning, inbjudan till föreningens evenemang i samband med Friidrotts-SM utomhus och vi bereder plats på VIP-läktaren, till subventionerat pris. Företag erhåller även logotyp i vår tidning och på hemsidan.

Årsavgiften för privatpersoner är 350 kr och för företag 3000 kr som betalas till vårt plusgirokonto 250478-5. Meddela namn, e-mail och postadress vid inbetalningen.