Fadderstipendiater 2022

Gabriel Wallmark, Oskar Edlund och Maja Åskag tillsammans med ordf Rajne Söderberg. Fjärde stipendiaten Wilma Nielsen infälld.