Finnkampsbiljetter

11 augusti är sista datumet att beställa biljetter till Finnkampen. SFIF ger 25% rabatt på biljett för medföljande vilket blir 475 kr för en dag och 900 kr för båda dagarna. Vår kontaktperson är Kjell Isaksson som nås på:
kjellisaksson@tele2.se eller tel 073-6410319.
Ange namn och om medföljande även adress för fakturering från SFIF.