Lika som bär

Påfallande likhet mellan Torsten Torstenson (t.v.) och Johan Theofron Munktell!