Nr. 567 – Elin Westerlund

Nr 567 Elin Westerlund 1990-02-04, KA2 IF, Spårvägens FK. Elin vann SM på 100m häck 2010. Hon upprepade detta 2016, 17 och 18. Hon vann ISM på 60m häck 2016. Hennes pers är 13.11 samt 8.20 på 60m häck.