Nyhetsbrev Oktober 2017

Nytt namn och ny hemsida!

Som Du säkerligen redan har noterat så bytte vår förening namn för drygt ett år sedan vid beslut på årsmötet i augusti 2016 till Friidrottens Stora Grabbar & Tjejer. Det kommer såklart att ta en tid innan namnet är inarbetat och det kan ju kännas lite ovant att kalla sig Stor Friidrottare i stället för Stor Grabb men förhoppningsvis kommer det med tiden.

Vi har nu gjort om och moderniserat vår hemsida. Den hittar du på www.friidrottenstora.se och vi hoppas att ni kommer att gilla bl.a. sökfunktionen för medlemmarna. Passa på att besöka den och kontrollera era egna uppgifter. Felaktigheter kan behöva rättas. Meddela oss via mail på info@friidrottensstora.se eller använd kontaktfunktionen på hemsidan.

Vår förening har ett kapital som är avsett för att användas till stipendier. Verksamheten går nätt och jämt ihop och de fördelar som förr om åren kunde erbjudas medlemmarna t.e.x. fria resor med SJ till vår samling med kamratmåltid och årsmöte vid SM, är inte längre möjligt. Den största intäkten vi har är medlemsavgiften på 150 kr för Friidrottens Stora och 350 för stödjande medlemmar.

Den i särklass största utgiften är medlemstidningen som kostar ca 50 000 per år med tryck, kuvert och porto. För att spara pengar och samtidigt vara mer miljösmart beslutade årsmötet att tidningen skall distribueras elektroniskt. De pengar som sparas kommer att kunna användas för att ekonomiskt stödja medlemmarnas deltagande t ex på våra träffar vid SM.

Höjd medlemsavgift för tidning på papper.

Om Du som medlem även i fortsättningen önskar få papperstidningen hem till Dig får du betala en extra hundralapp i medlemsavgift, 250 kronor.

Oförändrad medlemsavgift för elektronisk tidning.

Du som vill ha tidningen elektroniskt, det vill säga på mejl alternativt ladda ned den från hemsidan, betalar oförändrad avgift, 150 kronor. För att elektronisk distribution ska fungera så behöver vi Din e-mail adress. Meddela den till oss på mail eller via hemsidans kontaktformulär www.friidrottensstora.se.

OBS! Stödjande medlem har papperstidningen inkluderad i medlemsavgiften 350 kronor.

För att detta ska fungera måste vi ju veta vem som betalar så ange ert namn eller medlemsnummer (finns att söka på hemsidan), gärna också e-mail.

Gör så här!

Du som vill ha papperstidningen: Sätt in 250 kronor på plusgiro 25 04 78 – 5. Glöm inte ange ditt namn och adress. Sänd gärna ett mejl till info@friidrottensstora.se med namn och adress.

Du som enbart vill ha tidningen elektroniskt: Sätt in 150 kronor på plusgiro 250478-5. Glöm inte att ange ditt namn och din mejladress till info@friidrottensstora.se. Den e-mejladressen används för att sända tidningen till dig.

Vid eventuella frågor: Kontakta Rajne Söderberg rajne@telia.com, Anne-Marie Nenzell 
amgustafsdotter@gmail.com eller Elisabeth Fredriksson lisafson@gmail.com.