Vår förening är värd att fira – boka in 90-års jubileet vid Finnkampen

Det var snart 90 år sedan det allra första årsmötet hölls för en kamratförening som fick namnet De Stora grabbarna. Redan 1928 hade idén kläckts, möten hållits för att främja fortsatt kontakt och kamratskap som fanns hos dåvarande friidrottare – som det då hette allmänna idrottare -som redan då fått friidrottens hederstecken.

Det var inte bara friidrotten som bildade kamratföreningar kallade stora grabbar. Men vår förening är den enda som fortfarande är aktiv med stipendieutdelningar och samlingar samt med inte minst med ett förnyat namn Friidrottens Stora Grabbar & Tjejer.

De 90 åren ska vi fira lördagen den 4 september med jubileumsmiddag i samband med Finnkampen på Stockholms Stadion.
Närmare information om hotellbokning, programpunkter och om jubileumsboken som trycks till jubileet presenteras i vårens nummer av tidningen.

Boka in jubileet 4 september även du, redan nu!